logo

7103 SAYILI TEŞVİĞİ’NİN PÜF NOKTALARI

7103 SAYILI TEŞVİĞİ’NİN PÜF NOKTALARI

4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesinin 14. Fıkrasında Öngörülen Ücret ve Prim Desteğinden yararlanılabilmesi için;

Sigortalı Yönünden;

a)01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b)Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

c)İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık süre de toplam 10 günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6 ek 9 uncu madde 1. Fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri Yönünden;

a)Özel sektör işvereni olması,

b)2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c)İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması,

ç)Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi

d)Tahakkuk eden primlerin yasal süresinde ödenmesi

e)Yasal süresi geçmiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması

f)Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Peki Kuruma 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı nasıl hesaplanacak?

2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirim yapılan 1,4,5,6,13,14,20,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,52,53,54,55 nolu belge türlerinde kayıtlı sigortalılar dikkate alınacaktır.

Peki 0 gün 0 kazançlar sayıya dahil edilecek mi?

Evet dahil(uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmaları şartıyla) edileceklerdir.

Durumu örnekleyecek olursak;

Örnek 1- (Ş) Ltd. Şti. işyerinde, 05.03.2019 tarihinde işe alınan sigortalının, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin 14. Fıkrasında yer alan ücret ve prim desteği kapsamında olduğu, 2018 yılında Kuruma yapılan bildirimlerin sırasıyla;

2018/Ocak,Şubat,Mart ve Mayıs aylarında …………………….. Bildirim yok.

2018/Nisan ve Haziran aylarında…………(1) nolu belge türü ile (10) sigortalı,

                                                                         (2) nolu belge türü ile (2) sigortalı,

                                                                         (29) nolu belge türü ile (1) sigortalı,

2018/Temmuz, Ağustos,Eylül ve Ekim aylarında……………….(1) nolu belge türü ile (13) sigortalı,

                                                                   (2) nolu belge türü ile (1) sigortalı,

                                                                   (29) nolu belge türü ile (3) sigortalı,

2018/Kasım ve Aralık aylarında………….(1) nolu belge türü ile (11) sigortalı,

                                                                        (2) nolu belge türü ile (1) sigortalı,

                                                                       (29) nolu belge türü ile (3) sigortalı,

Olduğu varsayıldığında; 2018 yılı için uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak (1) ve (29) nolu belge türleri dikkate alınarak (2 nolu belge türü uzun vadeli sigorta kolu değildir) en az bildirimi yapılan ay Nisan/Haziran ayı olup, bildirim yapılan sigortalı sayısı toplamının (11) olması nedeniyle, bu sigortalıdan dolayı, bahse konu ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için toplamda (12) ve üzerinde sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.

Etiketler: » » » »
350 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ