logo

3600 EK GÖSTERGENİN DEVLET MEMURUNA GETİRİSİ NEDİR ???

3600 EK GÖSTERGENİN DEVLET MEMURUNA GETİRİSİ NEDİR ???

SORU: Ben 1998 mayısta SSK lı olarak işe başladım 2011 Şubat’ta 4B li olarak devlette çalışmaya başladım. 2011 Ağustos ta 657 kadroya geçtim. Şu an gündemde olan 3600 ek gösterge verilirse bana maddi olarak çalışırken ve emeklilikte ne gibi faydası ya da zararı olur? Teşekkürler

Merhaba Muhammet Bey, vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda Normal koşullarda SSK’lı çalışmaya devam etmiş olsaydınız 25 yıl 57 yaş 5900 gün şartına tabi olacaktınız. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi sonucunda, sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de 4/B’lilere ilişkindir. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilenler sosyal güvenlik açısından memurlar ile aynı hükümlere mi tabi olacak? 5510 sayılı Kanun incelendiğinde, 4/B’li olarak çalışanların, sosyal güvenlik bağlamında, eskiden de olduğu gibi, memurlar ile değil SSK’lılar ile aynı hükümlere tabi tutulacağı görülmektedir.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen kişiler hakkında 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce de haklarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Bu uygulamaya 5510 sayılı Kanunla da aynı şekilde devam edileceği görülmektedir. Diğer bir ifade ile 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra bu kapsamda göreve girenler de dahil olmak üzere, tabi olacakları durum eski ifade ile SSK’lı konumu olmaktadır.  Fakat sizin 2011 Ağustos yılında kadrolu memur olmanızdan ötürü sigortanız da statü değişikliği oluşmuştur.632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile devlette çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanması sonrasından yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar  SGK’nın 2011/55 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.  
632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1’inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen geçici 37’nci maddenin dördüncü fıkrası ile “sözleşmeli personelin atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz”hükmü getirildiğinden, ayrıca, devlet memurlarının emeklilik haklarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Sosyal Haklar ve Yardımlar” başlıklı VI’ ncı kısmında yer alan 187’nci maddesinde emeklilik kanunları ile düzenleneceği belirtildiğinden, sadece 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlardan kadroya geçirilenlerin 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları kadroya geçirildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacağını ifade eder
   Kararname’nin birinci maddesi ile 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 37’nci madde uyarınca 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına veya 4924 sayılı Kanun’a tabi çalışmakta iken memur kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği genelgede belirtilmiştir. Bu durumda atandığınız kadroda geçirmiş olduğunuz süre eğitim durumu gibi etkenler derece kademe hesaplamada dikkate alınacaktır. Ayrıca gündemde olan 3600 ek gösterge emekliliğiniz halinde yaşlılık maaşınızın yükselmesinde faydası olacaktır.İyi günler

Etiketler: » » »
885 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ