logo

5 ADIMDA GSS… GSS DEN CEZA YEMEYİN …

5 ADIMDA GSS… GSS DEN CEZA YEMEYİN …
  1. GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) NEDİR?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.

2. GENEL SAĞLIK SİGORTASI HANGİ TARİHTEN İTİBAREN ZORUNLU HALE GELDİ ?

Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştır.

3. GENEL SAĞLIK SİGORTASI KİMLERE KAPSAMAKTADIR?

Kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Bu kişilerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan yani işsiz, Kurumdan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olunan olmayan kişilerde genel sağlık sigortası kapsamındadır. Bu kişiler Kurum tarafından otomatik olarak sistem üzerinden bulunup genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir.

4. NE KADAR GSS ÜCRETİ ÖDERİZ?

6824 sayılı torba yasa çıkmadan önce üçlü bir ödeme yapısı varken, söz konusu yasayla birlikte ödeme tutarı hem azaltılmış hem de basitleştirilmiştir. Söz konusu durumda;

Kişinin geliri asgari ücrete göre geliri;

Asgari ücretin 1/3’ün üzerinde ise ; ödenecek GSS prim tutarı asgarin ücretin yüzde 3’ ü dür.

5. GÜNCELLENEN BORCU SİGORTALI NASIL ÖDEYECEK? PEŞİN Mİ YATIRILMASI GEREKİYOR?

824 sayılı Torba yasa gereği yeni oluşan borca bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren (1/5/2017) tarihinden itibaren oniki ay herhangi bir gecikme zammı ya da faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Dolayısıyla bu on iki aylık süre zarfında yani 30/4/2018 tarihine kadar genel sağlık sigortalıları bu borcu peşin veya taksitler halinde  yatırabilirler.

Etiketler: » » »
301 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ