logo

Yazar: Hilmi BEKTAŞ

Hilmi BEKTAŞ
E-Posta: hilmibektas@gmail.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA TABİ OLMAYAN ÇALIŞANLAR

  İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA TABİ OLMAYAN ÇALIŞANLAR

  02 Temmuz 2020 Sgk Yazıları

  4857 Sayılı İş Kanunu Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımına ilişkin madde şöyledir. (Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.) Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümleri...
 • 55 YAŞINI DOLDURANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

  55 YAŞINI DOLDURANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

  25 Haziran 2020 Sgk Yazıları

  Gerek hizmet akdi ile çalışan sigortalılara gerekse kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara erken yaşlandığı Kurum Sağlık Kurulunca tespit edildiği takdirde, 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir. Emekli olabilmek için yasada belirlenen sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve...
 • ÜCRETSİZ İZİN VE KISA ÇALIŞMADAN BİRLİKTE FAYDALANILABİLİR Mİ?

  ÜCRETSİZ İZİN VE KISA ÇALIŞMADAN BİRLİKTE FAYDALANILABİLİR Mİ?

  18 Haziran 2020 Sgk Yazıları

  Covid-19’ un etkisi azalmış olsa da çalışma hayatındaki etkileri hala yükselerek devam ediyor. Bu etkileri azaltmak için yeni tedbirler alınmaya, daha önceden alınan tedbirler ise kademeli olarak uzatılmaya başlanacak gibi gözüküyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan işçilerin mağdur olmaması için nakit ücret desteği uygulaması getirildi. Peki işçinin bu iki uygulamadan ...
 • ÇALIŞANLARA SİGORTA PRİM DESTEK PAKETİNDE NELER VAR

  ÇALIŞANLARA SİGORTA PRİM DESTEK PAKETİNDE NELER VAR

  14 Haziran 2020 Sgk Yazıları

  'Kısa Çalışma' yerine prim desteği geliyorÇalışma Bakanı Selçuk, kısa çalışma sürecinden çıkılacağını açıkladı. Bu kapsamda olanlar, ücretsiz izne geçenler, kayıt dışındakiler ve Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işini kaybedenlerin normal çalışmaya dönmeleri hâlinde üç ay boyunca sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zü...
 • PANDEMİ SÜRECİNDE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

  PANDEMİ SÜRECİNDE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

  11 Haziran 2020 Sgk Yazıları

  GSS borcu olanları sevindiren karar yayınlandı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine olan prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olanlara, devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti verilmesi 2020 yılı sonuna kadar sürecek. GSS BORCU OLANLARA HİZMET 2020 SONUNA UZATILDI GSS prim borcu bulunanlar, 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastaneler...
 • SALGIN NEDENİYLE İŞÇİ ÜCRETLERİ KESİLEBİLİR Mİ?

  SALGIN NEDENİYLE İŞÇİ ÜCRETLERİ KESİLEBİLİR Mİ?

  10 Haziran 2020 Sgk Yazıları, SORU CEVAP

  SORU: COVID-19 sebebiyle işleri azalan ve cirosu düşen işveren, çalışanlarının ücretinde indirime gidebilir mi? CEVAP: COVID-19 salgın gerekçesi söz konusu olmuş olsa dahi; çalışanların ücretinde azalma söz konusu olacaksa muhakkak çalışanlardan yazılı onay alınmalıdır. Zira ; 4857 sayılı İş Kanunu madde 22 gereğince, ücretin azaltılması, "iş sözleşmesinde esaslı değişiklik...
 • KRONİK RAHATSIZLIK BELGESİ NASIL TEMİN EDİLİR

  KRONİK RAHATSIZLIK BELGESİ NASIL TEMİN EDİLİR

  03 Haziran 2020 Sgk Yazıları

  Sağlık Bakanlığı tarafından e-Nabız uygulamasında hangi vakıaların Kronik olup olmadığına dairyazı alınabilmektedir. Sizlerde 01/06/2020 tarihinden itibaren normalleşme sürecinde kronik olduğu için çalışamayan sigortalılarınızdanaşağıda yer alan uygulamadan Kronik olup olamadıklarına dair yazı isteyip işe başlatıp başlatmamayakarar verebilirsiniz. İsterseniz de İşyeri He...