logo

BORÇLANMA YOLUYLA ERKEN EMEKLİLİK

BORÇLANMA YOLUYLA ERKEN EMEKLİLİK

1. Çeşitli İş Yasaları (854, 5953, 1475 ve 4857 sayılı yasalar) gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri,

2. 3 defaya özgü olmak üzere, sigortalı kadının doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek ve çocuğun yaşaması kaydıyla sigortasız olarak geçen süreler,

3. Er ve erbaş olarak silah altında veya 01.01.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda geçen süreler (hava değişimi sürelerinin üç ayı aşan kısmı ile hastalık veya cezai bir sebeple uzayan süreler hariç),

4. Personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreler,

5. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi için yurt içinde veya yurt dışında (1416 sayılı yasaya dayanılarak doktora öğrenimi için yurt dışına gönderilenlerin 06.10.1982 tarihine kadar yapılan doktora öğrenim süreleri en fazla 5 yıl, bu tarihten sonra yapılan öğrenim süresi ise 6 yıl ) geçen öğrenim süreleri,

6. Sigortalı olmaksızın tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal öğrenim süreleri,

7. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri (ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj süresi),

8. Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

9. Grev ve Lokavtta geçen süreler,

10. Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

11. Seçim yasaları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarrihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler,

12. 25.02.2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

13. Sigortalı olmaksızın 1416 sayılı Ecnebi Memleketlerde Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşını tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,

14. MEB’e bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman ve usta öğreticilerin 25.02.2011 tarihinden önceki çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan süreleri,

Borçlanılabilmektedir. Siz de kendinize uyan borçlanma türüne göre hizmet borçlanması yaparak erken emekli olabilirsiniz.

SGK MÜŞAVİRLİĞİ

Etiketler: » »
726 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ