logo

DENEME SÜRESİNDE SİGORTALILIK BİLDİRİMİ

DENEME SÜRESİNDE SİGORTALILIK BİLDİRİMİ

SORU: Merhaba İshak Bey. İşe aldığımız yeni çalışanlara deneme süresi uyguluyoruz ve beğendiğimiz çalışanları ikinci ayın sonunda iş yeri sigortalı yapıyoruz. SGK’ dan denetime gelirlerse ceza uygulanır mı?

Deneme süresi, 4857 sayılı İş kanunun ile düzenlenmiş bir uygulama olup aslında tarafların anlaşamamaları halinde tazminatsız bir şekilde sözleşmesini feshedebilmesi için getirilmiş, hem işçiyi hem de işvereni koruyan bir uygulamadır. İş kanununa göre taraflar sözleşmeye deneme süresi koyup koymamakta serbesttirler. 4857 sayılı İş Kanunu’nun
15’inci maddesinde, taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi konulduğunda, bu sürenin en çok iki ay olabileceği, ancak deneme süresinin toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabileceği düzenlenmiştir. Deneme süresi içerisinde taraflar, iş sözleşmesini bildirim
süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebilirler. Ancak çalıştığı günler için işçinin ücret ve diğer hakları saklıdır.

5510 sayılı SGK Kanununda ise deneme süresi şeklinde bir uygulamaya yer verilmemiştir.

Kanunda istisna halleri hariç, işe alınan sigortalıların işe giriş bildirgelerinin, en geç sigortalının işe başladığı günün öncesinde verilmesi gerektiği belirtilmiştir. (inşaat, tarım ve balıkçılık iş yerlerinde aynı gün) Bu nedenle iş başı yapan çalışanı deneme süresinde dahi olsa sigortalı bildirmek zorunludur.
SGK Denetmenleri/Müfettişleri tarafından iş yerinize denetime gelinir ve deneme süresinde olduğunu düşünerek işe giriş bildirgesini vermediğiniz işçinin çalıştığı tespit edilirse her çalışan için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezasına maruz kalabilirsiniz.

2020 yılı için ise bu tutar 2943 TL X 2 = 5886 TL’ dir.


Görüldüğü üzere iş kanunda öngörülen deneme süresinin varlığı SGK tarafından bir anlam ifade etmemekte olup kişiyi sigortasız çalıştırabileceğiniz anlamına gelmemektedir.

Bu nedenle siz siz olun işçi deneme süresinde diye sigortasız
çalıştırmayın.

Etiketler: » » » » » » » » » » »
1006 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ