logo

GENÇ GİRİŞİMCİLERE MÜJDE!!! SGK’ DAN …

GENÇ GİRİŞİMCİLERE MÜJDE!!! SGK’ DAN …

GENÇ GİRİŞİMCİLERE MÜJDE!!! SGK’ DAN …

 • Aylık Destek 959,25 TL
 • Ticarete atılmak isteyen ya da Bağ-Kur kaydı bulunan şahısların en büyük gider kalemlerinden biri aylık sigorta primi ödemeleridir. 2019 yılı için en düşük Bağ-Kur prim ödemesinin 959,25 TL olduğu düşünülürse 12 aylık bir prim desteğinin önemli bir destek olduğunu söylemek gerekir.
 • Kapsama Giren Sigortalılar
 • Genç girişimci teşvik uygulamasında;
 • 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan,
 • 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle asgari ücret üzerinden Hazinece karşılanır.
 • Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak aynı fıkra hükmünden yararlandırılacaktır.”
 • Sigortalıların Faydalanma Şartları
 • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir.
 • Örnek :1/7/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (A)’nın, SGK’ya bildirimi vergi dairesince beş ay sonra yapılmıştır. Bu durumda, 1/7/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanılacaktır.
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanacaktır.
 • Örneğin 3 ortaktan bir ortağın 29 yaş şartını ihlal etmesi halinde ortakların hiçbiri prim teşvikinden yararlanamayacaktır.
 • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü derece dahil olmak üzere kan veya kayın hısımlarından devredilmemiş olması gerekir.
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.
 • Yıllık Destek 11.511 TL
 • Maddeler halinde sıraladığımız şartların sağlanması halinde; ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan genç girişimcilerin 2019 yılı için her ay elde edeceği avantaj 959,25 TL’dir. Bu teşvik 1 yıl geçerli olacağı için bir yıllık teşvik avantajı ise 11.511 TL olacaktır.
 • Sigortalıların Tescil İşlemleri
 • Prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi dairesinden alarak sosyal güvenlik müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Etiketler: » » » »
291 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ