logo

MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA BİLİNMEYENLER

MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi vermekle yükümlü olanlar kimlerdir?

-5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayılan kişileri ( Ek 9 kapsamındakiler hariç) bildirmekle yükümlü olanlar,

-5510 sayılı kanunun geçici 20. Maddesi kapsamındaki sandıklar,

Söz konusu beyannameyi vermekle yükümlüdürler.

Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi zorunlu mudur?

Evet. 04/01/1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sayılı kanunun  100 ncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

Yasal süresi dışında verilen Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi mümkün müdür?

Hayır. Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi hiçbir durumda kağıt ortamında verilemeyecektir.

Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi ne zaman ve nereye verilecektir?

Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 23 üncü  günü saat 23:59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

Etiketler: » » »
217 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ